Thủ tướng Chính phủ đã ký ban hành Chỉ thị số 11/CT-TTg về các nhiệm vụ, giải pháp cấp bách để tháo gỡ khó khăn cho sản xuất kinh doanh, bảo đảm an sinh xã hội ứng phó với dịch COVID – 19. Theo đó, hệ thống các ngân hàng thương mại đã đăng ký triển khai gói tín dụng với lãi suất ưu đãi với tổng trị giá khoảng 285 ngàn tỷ đồng để hỗ trợ các khách hàng gặp khó khăn vì dịch COVID – 19. Thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ và Ngân hàng nhà nước, một số chi nhánh ngân hàng thương mại trên địa bàn tỉnh cũng đã rà soát và đánh giá lại các khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh. Tuy nhiên, đến nay vẫn còn nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn do dịch COVID – 19 vẫn chưa tiếp cận được những hỗ trợ cụ thể từ phía ngân hàng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *