Trong 6 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu gạo có sự tăng trưởng cả về sản lượng và giá trị so với cùng kỳ năm trước. Dự báo nhu cầu lương thực trên thế giới và triển vọng xuất khẩu gạo trong những tháng cuối năm vẫn duy trì tốt. Tuy nhiên, chi phí vật tư đầu vào và vận tải tăng cao sẽ tiếp tục đặt ra nhiều khó khăn, thách thức và ảnh hưởng đến khả năng cạnh tranh của gạo Việt trên thị trường xuất khẩu. Do đó, cần có những giải pháp tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ cho hoạt động xuất khẩu, góp phần thúc đẩy tiêu thụ lúa gạo ở trong nước.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *