Triển khai đồng bộ, kịp thời các nhóm nhiệm vụ, giải pháp theo Nghị quyết số 11/NQ-CP ngày 30/01/2022 của Chính phủ về Chương trình phục hồi và phát triển kinh tế xã hội, hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh trên địa bàn tỉnh Vĩnh Long đã phục hồi và phát triển ổn định. Theo đó, nhu cầu vốn tín dụng cũng gia tăng để đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh. Thế nhưng, thời gian qua việc tiếp cận nguồn vốn tín dụng cũng đang gặp phải nhiều khó khăn, trở ngại, đặc biệt là chương trình tín dụng hỗ trợ lãi suất. Do đó, cần có các giải pháp tháo gỡ khó khăn, thúc đẩy giải ngân nguồn vốn tín dụng để tiếp sức kịp thời cho các cơ sở, doanh nghiệp đẩy mạnh hoạt động sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *