Việt Nam hiện là cường quốc XK nông sản, thứ 2 ĐNÁ, 15 thế giới nhưng phần lớn nông sản xuất khẩu thô hoặc sơ chế nên giá trị gia tăng thấp. Vì vậy, cần phải có giải pháp định hướng quy hoạch vùng trồng, tổ chức SX nguyên liệu đạt tiêu chuẩn chất lượng cho chế biến, tạo điều kiện thu hút dự án đầu tư công nghệ chế biến hiện đại, góp phần giải quyết vấn đề đầu ra và gia tăng giá trị cho nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *