Xăng dầu là loại hàng hoá thiết yếu của nền kinh tế và đời sống sinh hoạt của người dân. Chi phí xăng dầu tác động trực tiếp hoặc gián tiếp lên giá thành sản phẩm của hầu hết các hoạt động sản xuất kinh doanh hàng hoá và dịch vụ. Giá xăng dầu liên tục tăng và đang ở mức cao trong nhiều năm trở lại đây đang tạo áp lực gia tăng chi phí nhiều hoạt động sản xuất kinh doanh. Không chỉ tác động làm tăng giá thành sản phẩm hàng hoá và dịch vụ, mà còn ảnh hưởng trực tiếp đến chỉ số giá tiêu dùng – CPI.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *