Chương trình bình chọn sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu nhằm phát hiện và tôn vinh những sản phẩm chất lượng, có tiềm năng phát triển sản xuất, mở rộng thị trường. Những năm qua hoạt động khuyến công tỉnh Vĩnh Long đã đồng hành, hỗ trợ nâng cao năng lực sản xuất, kinh doanh, tăng tính cạnh tranh cho các sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu, góp phần thúc đẩy phát triển công nghiệp – tiểu thủ công nghiệp của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *