ĐBSCL là vùng sản xuất nông nghiệp trọng điểm, đóng góp sản lượng lớn các sản phẩm nông thuỷ sản cho tiêu dùng trong nước và xuất khẩu. Thế nhưng, hạn chế về hạ tầng giao thông và thiếu các dịch vụ logistics chuyên dụng cho hàng nông sản đã làm gia tăng chi phí và ảnh hưởng rất lớn đến khả năng đảm bảo chất lượng của hàng nông sản xuất khẩu. Do đó, phát triển dịch vụ logistics cho nông sản ĐBSCL là yêu cầu hết sức cấp thiết để nâng cao năng lực cạnh tranh và tạo ra giá trị gia tăng tốt hơn cho các mặt hàng nông sản của vùng.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *