Với những nỗ lực cải thiện môi trường kinh doanh, xúc tiến mời gọi đầu tư, tỉnh Vĩnh Long đã thu hút và triển khai được nhiều dự án của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trong và ngoài nước. Theo đó, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp và nhà đầu tư trên địa bàn cũng ngày càng tăng. Cùng với các chính sách hỗ trợ đào tạo và cung ứng nguồn lao động của các cơ quan chức năng địa phương, các doanh nghiệp cũng có các chính sách đãi ngộ, thực hiện phúc lợi đầy đủ để thu hút và giữ chân người lao động, đảm bảo kế hoạch sản xuất kinh doanh ổn định.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *