Những năm qua, ngành tôm Việt Nam liên tục tăng trưởng về diện tích, sản lượng và giá trị xuất khẩu. Sản xuất tôm đã có nhiều đổi mới và phát triển, đặc biệt là tăng cường ứng dụng các công nghệ mới vào nuôi tôm để nâng cao năng suất, sản lượng và thích ứng với biến đổi khí hậu. Dù vậy, hiệu quả sản xuất và sức cạnh tranh của sản phẩm tôm Việt Nam vẫn còn hạn chế và ngành hàng này vẫn còn đối mặt nhiều khó khăn, thách thức. Do đó, cần phải nâng tầm chuỗi giá trị để sản phẩm tôm Việt gia tăng được sức cạnh tranh trên thị trường xuất khẩu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *