Sau hơn 2 năm bị ảnh hưởng của dịch COVID – 19, các doanh nghiệp đang rất cần sự hỗ trợ về nguồn vốn. Chính phủ vừa ban hành Nghị định 31/2022 về hỗ trợ lãi suất từ ngân sách nhà nước đối với các khoản vay của doanh nghiệp, hợp tác xã, hộ kinh doanh với mức hỗ trợ lãi suất 2%/năm. Đây là chính sách hỗ trợ tín dụng nhằm giảm bớt chi phí, thúc đẩy phục hồi sản xuất kinh doanh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *