Năm 2022 vừa qua, với sự nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sự chung sức, đồng lòng của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp trong thực hiện các giải pháp phục hồi kinh tế, tình hình kinh tế – xã hội của tỉnh Vĩnh Long đã đạt được nhiều kết quả tích cực, khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 20/21 chỉ tiêu kinh tế – xã hội thực hiện đạt và vượt kế hoạch đề ra. Trong đó, đa số doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh đã nỗ lực vượt qua khó khăn, khôi phục hoạt động sản xuất kinh doanh, góp phần quan trọng thúc đẩy phục hồi và phát triển kinh tế – xã hội của địa phương.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *