EVFTA là cơ hội và sức ép hợp lý để các doanh nghiệp Việt Nam điều chỉnh, thay đổi phương thức kinh doanh và nâng cao năng lực cạnh tranh của mình. Việc tận dụng được cơ hội từ EVFTA để đẩy mạnh xuất khẩu vào thị trường EU cũng đồng nghĩa với việc các doanh nghiệp Việt Nam đã nâng cấp được chất lượng hàng hóa, cũng như đáp ứng được các tiêu chuẩn để có thể phát triển bền vững hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *