Sản xuất kinh doanh trong điều kiện dịch bệnh gặp không ít khó khăn, nhiều doanh nghiệp phải đóng cửa. Tuy nhiên, có những ngành hàng vẫn duy trì hoạt động, nhất là trên lĩnh vực sản xuất lương thực, thực phẩm. Những đơn vị nhạy bén, mạnh dạn chuyển đổi cho thấy nhiều khả năng thích ứng tốt.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *