Trong bình thường mới, các hoạt động sản xuất, kinh doanh dần được phục hồi. Doanh nghiệp địa phương đã chủ động xây dựng các phương án để thích ứng an toàn, tìm kiếm cơ hội mở rộng thị trường.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *