Năm 2023, các doanh nghiệp đang phải đối mặt với nhiều cơ hội và thách thức đan xen do những ảnh hưởng của biến động kinh tế thế giới và trong nước. Bên cạnh những khó khăn, thì cũng có những tín hiệu phục hồi tích cực và cơ hội mới từ thị trường, cùng với những lạc quan khi môi trường kinh doanh đang được cải thiện. Trong bối cảnh đó, không ít doanh nghiệp ở ĐBSCL đang nỗ lực vượt qua khó khăn, chủ động tiếp cận thị trường để tìm kiếm và nắm bắt những cơ hội kinh doanh mới.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *