Dịch bệnh COVID – 19 tái bùng phát và diễn biến phức tạp tiếp tục gây khó khăn cho các lĩnh vực kinh tế. Bên cạnh việc thực hiện các biện pháp phòng chống dịch, các địa phương cũng đang triển khai các giải pháp hỗ trợ DN phục hồi SXKD, để đảm bảo duy trì tăng trưởng kinh tế.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *