Với những tiến bộ của công nghệ thông tin, câu chuyện chuyển đổi số được thực hiện hầu hết trên các lĩnh vực. Trong đó, có lĩnh vực tài chính ngân hàng. Thay vì khách hàng phải đến trực tiếp tại quầy của ngân hàng để thực hiện các giao dịch như: nạp tiền, chuyển tiền, vạy nợ, thanh toán hóa đơn, gửi tiết kiệm, mua bảo hiểm,… thì sự xuất hiện của Ngân hàng số sẽ giúp khách hàng thực hiện tất cả các giao dịch nói trên bằng hình thức trực tuyến thông qua các thiết bị thông minh kết nối mạng internet. Dịch vụ ngân hàng số ra đời giải quyết nhiều vấn đề mới phát sinh, liên quan đến thanh toán, tài chính và tiền tệ.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *