Với chủ đề “Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững”, báo cáo Kinh tế thường niên ĐBSCL năm 2020 đã đánh giá lại giai đoạn phát triển 10 năm qua, và đặt ra nhiều vấn đề nội tại khiến cho hầu hết các khía cạnh phát triển kinh tế xã hội và năng lực cạnh tranh của vùng ngày càng sụt giảm so với cả nước. Do đó, vùng trọng điểm sản xuất nông nghiệp và thủy sản của cả nước đang cần một mô hình phát triển mới, giúp biến những thách thức hiện nay thành cơ hội nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững hơn.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *