Hiện nay, nhiều loại nông sản đã được sản xuất rải vụ quanh năm để có thể điều tiết phù hợp với nhu cầu thị trường và nâng cao hiệu quả sản xuất. Thế nhưng, tình trạng được mùa mất giá, “giải cứu” nông sản vẫn thường xuyên diễn ra. Nguyên nhân chính là do tính mùa vụ của nông sản, làm cho sản lượng thu hoạch vượt quá sức tiêu thụ của thị trường. Do đó, cần phải có những giải pháp công nghệ bảo quản để có thể giải quyết vấn đề mùa vụ cho nông sản, giúp nâng cao hiệu quả chế biến và giá trị nông sản.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *