Tăng cường làm việc, xử lý văn bản trên môi trường mạng đang là yêu cầu cấp bách hiện nay. Nó có ý nghĩa đặc biệt trong bối cảnh buộc phải làm việc trực tuyến, từ xa, thông tin nhanh, chính xác. Chữ ký số chính là giải pháp bắt buộc khi muốn chuyển đổi sang mô hình Quản trị số.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *