Mekong Connect là Diễn đàn kinh tế thường niên vùng ĐBSCL được thực hiện từ năm 2015, từ sáng kiến của Mạng lưới liên kết cấp vùng ABCD Mekong là An Giang – Bến Tre – Cần Thơ – Đồng Tháp và sau đó có thêm thành phố Hồ Chí Minh tham gia từ năm 2021. Mekong Connect 2022 với chủ đề “Chủ động nâng chất lượng liên kết, tích hợp để phát triển bền vững”, nhằm tìm ra giải pháp để tạo động lực mới cho kinh tế của địa phương và toàn vùng bứt phá trong giai đoạn mới sau đại dịch Covid-19, đồng thời phát triển bền vững theo đúng chủ trương, định hướng mà các Nghị quyết của Đảng và Chính phủ đã ban hành, trong đó trọng tâm là quy hoạch tích hợp vùng ĐBSCL thời kỳ 2021 – 2030, tầm nhìn đến năm 2050.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *