Bên bờ hạnh phúc

Khoảng tháng 7 đến tháng 10 Âm lịch hằng năm, từ thượng nguồn, sông Mê Kông xuôi chảy mang theo phù sa bồi đắp cho châu thổ sông Cửu Long ở phía hạ nguồn. Đó cũng là lúc miền Tây Nam bộ vào mùa nước nổi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *