Sông rạch một màu đỏ nặng phù sa, con nước ròng cũng không còn bỏ xa bờ là những dấu hiệu cho thấy những ngày nước kém sắp qua đi, miền Tây Nam Bộ đang chuẩn bị bước vào mùa nước rong, mưa dầm ẩm ướt. Với cư dân xứ cù lao, đây là thời điểm dòng sông cho nhiều tôm cá và nhất là các loài sống ở tầng đáy như ốc gạo, hến, bung bung chang chang…

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *