Sầu riêng thuộc loại cây ăn trái chủ lực của vùng ĐBSCL và cả nước. Việc mở rộng thị trường xuất khẩu giúp cho giá trị cây trồng này được tăng lên đáng kể. Song, trước cơ hội trên thì đòi hỏi bà con nông dân cần triển khai nhiều giải pháp quản lý dịch hại hiệu quả, cải thiện và gia tăng năng suất.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *