Đạo ôn, vi khuẩn, rầy nâu, sâu cuốn lá xuất hiện thường xuyên trên ruộng. Giải pháp nào quản lý dịch hại hiệu quả, an toàn, tiết kiệm, cường lực cho lúa trong điều kiện bất lợi vụ Hè Thu?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *