Các chất kích thích và ức chế sinh trưởng đóng vai trò quan trọng trong gia tăng năng suất, điều tiết sức sinh trưởng, tăng khả năng chống chịu của cây trồng trong điều kiện bất lợi.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *