Giá vật tư nông nghiệp tăng cao, thời tiết diễn biến phức tạp, dịch hại phát triển mạnh là những yếu tố ảnh hưởng lớn đến hiệu quả sản xuất trong vụ lúa Hè Thu.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *