Phân bón, thuốc BVTV tăng giá đột biến, thời tiết khó lường… đã làm cho chi phí sản xuất nông nghiệp gia tăng. Trong khi, thị trường biến động, giá cả nông sản giảm sâu, lợi nhuận của bà con nông dân khó được đảm bảo. Vậy, nông dân cần làm gì để thích ứng với những điều kiện khó khăn hiện nay? Có thể tiết giảm các loại vật tư đầu vào, nhưng vẫn giữ vững được năng suất lúa?

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *