Nông sản ùn ứ là điều khó tránh khỏi khi các địa phương phải hạn chế đi lại, để ưu tiên thực hiện các giải pháp phòng chống dịch bệnh COVID – 19. Vấn đề cấp thiết hiện nay là làm thế nào để giảm thiểu đến mức thấp nhất sự thiệt hại cho bà con nông dân và xã hội. Bên cạnh những giải pháp vĩ mô được đưa ra từ các Bộ, Ngành, thì sự linh hoạt, chủ động của bản thân người nông dân cũng quan trọng không kém, để giúp bà con nhanh chóng vượt qua giai đoạn khó khăn này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *