Thị trường đa dạng, cùng Hiệp định EVFTA vừa được thực thi, ngành tôm Việt Nam đang đứng trước cơ hội gia tăng giá trị xuất khẩu. Tuy nhiên, những vấn đề về môi trường và thời tiết bất lợi đang đe dọa đến năng suất và chất lượng tôm, ảnh hưởng đến thị trường của ngành hàng tỷ đô này.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *