“Ông cố vấn” của nhà văn Hữu Mai viết về cuộc đời hoạt động của nhà tình báo Việt Nam – Vũ Ngọc Nhạ và mạng lưới tình báo A22. Bằng tài năng của mình, Vũ Ngọc Nhạ đã trở thành ông cố vấn đáng tin cậy trong chính quyền Việt Nam Cộng Hòa, cung cấp cho Hà Nội những thông tin tình báo quan trọng góp phần vào chiến thắng cuối cùng giải phóng đất nước. Cho đến những ngày cuối cùng của chế độ Sài Gòn, Nguyễn Văn Thiệu vẫn giữ quan hệ với người cố vấn cũ của mình, coi đây là mối quan hệ tốt đẹp trong suốt cuộc đời chấp chính. Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe tiểu thuyết qua giọng đọc Kim Liên.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *