Hàng triệu bộ xét nghiệm COVID-19 mới, đơn giản giống như bộ que thử thai, có thể cho kết quả trong vòng 15 phút bằng việc phân tích máu trích từ tay sắp được triển khai tại Anh.

 

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *