Hành khách 1. Nguyễn Thị Hồng Tâm (1980), ấp Giồng Chùa, xã Nhuận Phú Tân, huyện Mỏ Cày Bắc, tỉnh Bến Tre.
Hanh khách 2 (1986), ấp Rùm Sóc, xã Châu Điền, huyện Cầu Kè, tỉnh Trà Vinh.

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *