STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1209 Tiệm bánh Hải Ký P1, TPVL                                                  200,000
1210 Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long                                                  100,000
1211 Lý Thị Dứng Trà Ôn 100,000
1212 Nguyễn Thị Bích Đào Cầu Ngang, Trà Vinh 100,000
1213 Nguyễn Thị Ngọc Nga Tp HCM 200,000
1214 Hoang Thi Diem Thuy 2,000,000
1215 Le Thanh Phong 600,000
1216 Chau Hai Luan 500,000
1217 Nguyen Thi Truc Giang 900,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *