STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
1829 Bạn xem đài 550,000
1830 Bạn xem đài 500,000
1831 Tiệm đồng hồ Quảng Phát P1, TPVL 100,000
1832 Bà Dương Thị Minh Hường Cái Tàu Hạ, Đồng Tháp 400,000
1833 Nguyen Thi To Loan 300,000
1834 Co Dang Thi Tam 400,000
1835 Luong Tien Loi 400,000
1836 Bà Nguyễn Thị Chính Lưu Văn Liệt 100,000
1837 Duy An 315 Tôn Đản, P15, TPHCM 100,000
1838 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
1839 Tập thể CB- CNV Đài PT – THVL 1,000,000
1840 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
1841 Khả Vy P1, TPVL 50,000
1842 Ông Lê Văn Tổng Cty TNHH Vạn Thành Phát, Long Hồ 1,000,000
1843 Cô Bích Vân Đài PT – THVL 200,000
1844 Tập thể công nhân nhà máy Vikimco P5, TPVL 600,000
1845 Tran Anh Tuan 500,000
1846 Le Thị  My Duyen 1,500,000
1847 Nguyen Ngoc Chanh 1,000,000
1848 Việt Khoa, Minh Châu Châu Thành, Trà Vinh 300,000
1849 Nguyễn Thị Cai 100,000
1850 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
1851 Cô Phượng P3, TPVL 200,000
1852 DNTN TM Thanh Bình 170 Nguyễn Huệ, P8, TPVL 200,000
1853 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1854 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1855 Ông Đặng Văn Trực Trung Hiếu, Vũng Liêm 50,000
1856 Mười Tuấn P9, TPVL 150,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *