STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

102

Toàn

P9, TPVL

    100.000

103

Hồng Trúc + Thanh Phương

Hòa Thạnh, Tam Bình

      50.000

104

Ông Nguyễn Thành Hổ

Tân An Luông

      50.000

105

Hữu Hiền + Xuân Hảo + Minh Huy

việt kiều Mỹ

    300.000

106

Bà Từ Thị Xứ

việt kiều Mỹ

    100.000

107

Anh Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

    100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *