STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
495 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
496 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
497 Bạn xem đài 500.000
498 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân 100.000
499 Bạn xem đài TP Vĩnh Long 2.000.000
500 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
501 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
502 Chị Tư K1, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
503 Hà Thị Xuân Hào Tân Ngãi, Vĩnh Long 100.000
504 Ông Phạm Văn Dỡ, Bà Đoàn Thị Đẹt Tân Nhơn, Tân Hạnh, Long Hồ 200.000
505 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng liêm 50.000
506 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng liêm 50.000
507 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
508 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
509 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
510 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
511 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 600.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *