Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
196 Pham Thi Hong Chau 100.000
197 Pham Thi Phich 100.000
198 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
199 Trần Duy Thiện P8, TP Vĩnh Long 600.000
200 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
201 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
202 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
203 Cát Anh P9, TP Vĩnh Long 100.000
204 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ          400.000
205 Ông bà Giáo Tạ TT Tam Bình       1.000.000
206 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150.000
207 Trần Ngọc Thủy Tiên P9, TP Vĩnh Long 150.000
208 Bạn xem đài P1, TP Vĩnh Long 2.000.000
209 Bông sen trắng Phước Hậu, Long Hồ 200.000
210 Nguyễn Thị Cai Trường AN 100.000
211 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
212 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
213 Dao Tieu De TP Hồ Chí Minh 200.000
214 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000
215 Chị Nữ Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *