STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
195a Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Thu tiền Thắp sáng niềm tin 546 ( Em Lương) 100.000
196 Trinh Nguyen Thi Bang Thu tiền Thắp sáng niềm tin 546 ( Em Lương) 200.000
197 Chị Tư Thu tiền Thắp sáng niềm tin 2 kỳ, kỳ 545- 546 100.000
198 Nhóm viên gạch nhỏ Thu tiền Thắp sáng niềm tin 2 kỳ, kỳ 545- 546 100.000
199 Tập thể bạn xem đài Thu tiền Thắp sáng niềm tin 546 ( Em Lương) 50.000
200 Bà Diệu Đức Thu tiền Thắp sáng niềm tin 546 ( Em Lương) 50.000
201 Bà Hà Thị Năm Thu tiền Thắp sáng niềm tin 546 ( Em Lương) 50.000
202 Mười Tuấn Thu tiền Thắp sáng niềm tin 546 ( Em Lương) 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *