STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
365 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
366 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
367 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
368 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
369 Bạn xem đài 200.000
370 Hà Ngọc Châu TPHCM 1.000.000
371 Bạn xem đài 3.000.000
372 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
373 Chú Chí Nguyên P2, Tp Vĩnh Long 100.000
374 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, p3, TPVL 100.000
375 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 500.000
376 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 600.000
377 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
378 Anh Trương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100.000
379 Bạn xem đài P8, Tp Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *