STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
751 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50,000
752 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50,000
753 Ngụy Khả Doanh P4, Tp Vĩnh Long 500,000
754 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100,000
755 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ 200,000
756 Anh TRương Phi Hảo P9, Tp Vĩnh Long 100,000
757 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
758 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50,000
759 ĐTDĐ Thuận An Khóm 1, TT Cái Nhum 50,000
760 ĐTDĐ Thuận An Khóm 1, TT Cái Nhum 50,000
761 Phòng răng Việt Thanh Phòng răng Việt Thanh 50,000
762 Phòng răng Việt Thanh Phòng răng Việt Thanh 50,000
763 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100,000
764 Ta Huu Binh   500,000
765 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100,000
766 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *