Đánh cắp số phận
STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
248 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
249 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
250 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
251 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
252 Duong Tuan Vu 200.000
253 Duong Tuan Vu 200.000
254 Nguyen Hoang Duc Anh 50.000
255 Nguyễn Thị Cai Trường An 100.000
256 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
257 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
258 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
259 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
260 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
261 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
262 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
263 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
264 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh Trường Nguyễn Văn Thiệt 100.000
265 Duong Tuan Vu 200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *