STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
546 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
547 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
548 Khả Vy, Trí Đại P1, Tp Vĩnh Long 50.000
549 Nhom vien gach nho Học sinh TRường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
550 Phạm Sơn Hải P1, Tp Vĩnh Long 1.500.000
551 Anh Hảo P9, TP Vĩnh Long 100.000
552 Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TP Vĩnh Long                               100.000
552a Phan Thị Huyền Trân Hiếu Tín, Hiếu Nghĩa, Vũng Liêm 25.000
553 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400.000
553a Trần Lưu Việt Thảo Lớp 12A11 Trường Nguyễn Thông 400.000
554 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
555 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
556 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
557 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
558 Lý Thị Dứng Trà Ôn 400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *