STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
546 Chị Tư K1, P3, TPVL 200.000
547 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, Tp Vĩnh Long 100.000
548 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
549 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
550 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
551 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
552 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
553 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
554 Hải Triêu, Bạch Yến Cà Mau 400.000
555 Nhóm viên gạch nhỏ Hs Trường Nguyễn Văn Thiệt 50.000
556 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *