STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
107 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
108 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
109 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
110 Chị Tư K1, P3, TP Vĩnh Long           200.000
111 Nhóm viên gạch nhỏ Học sinh trường Nguyễn Văn Thiệt           200.000
112 Nguyen Hoang Duc Anh             50.000
113 Ly Thi Thanh Huong             200.000
114 Pham Thanh Tong             100.000
115 Tinh Thang 100.000
116 Phan Hieu Trung 100.000
117 Phan Hieu Trung 100.000
118 Phan Hieu Trung 100.000
119 Lò nem Sáu Xệ Con Tân Hạnh, Long Hồ           400.000
120 Dang Nguyet Minh           100.000
121 Huynh Chi Cong           500.000
122 Tran Thi Thu Anh        1.000.000
123 Trần Ngọc Đời P4, TP VĨnh Long           400.000
124 Dương Phát Long Hồ 500.000
125 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
126 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
127 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
128 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
129 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000
130 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
131 Anh Hùng P1, TP Vĩnh Long 50.000
132 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TP Vĩnh Long 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *