STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
422 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
423 Ông Nguyễn Thành Hổ Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
424 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
425 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
426 Bạn xem đài Vĩnh Long 2.000.000
427 Lý Thị Dứng Trà Ôn 200.000
428 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, Tp Vĩnh Long 100.000
429 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 400.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *