STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

88

Bạn xem đài

P4, TPVL

    500.000

89

CD Nguyễn

P4, TPVL

    100.000

90

Anh Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

    100.000

91

Nguyễn Ngọc Hùng

P8, TPVL

      50.000

92

Tâm Ẩn

P1, TPVL

    100.000

93

Bạn xem đài

77A, Hùng Vương, P1, TPVL

    100.000

94

Trần Hữu Đức

Trần Phú, P4, TPVL

      50.000

95

Anh Hùng

P1, TPVL

      50.000

96

Quí sư cô và phật tử

tịnh xá Ngọc Tâm, TP Tân An, Long An

 2.000.000

97

Quí sư cô và phật tử

tịnh xá Ngọc Tâm, TP Tân An, Long An

 2.000.000

98

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

    200.000

99

Nguyễn Đức Tâm

HTX cổ phần Thanh Hưng, P1, TPVL

 2.000.000

100

Lý Thị Nâu

71/3, KVII, Trà Nóc, Bình Thủy, TPCT

    200.000

101

Võ Thị Thu Cúc

142, Ngô Quyền, P3, TP Cao Lãnh, Đồng Tháp

    200.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *