STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
117 Chị Nga   100.000
118 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
119 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum 50.000
120 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum 50.000
121 Bà Diệu Đức Tân An  Luông, Vũng Liêm 50.000
122 Bà Hà Thị Năm Tân An  Luông, Vũng Liêm 50.000
123 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
124 Trinh Nguyen Thị Bang   200.000
125 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
126 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 500.000
127 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
128 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 100.000
129 Tiệm bánh Hải Ký P1, Tp Vĩnh Long 200.000
130 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
131 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum 50.000
132 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *