STT Họ và tên Địa chỉ Số tiền
179 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
180 Tập thể bạn xem đài Chợ Vĩnh Long 50.000
181 Nhật Minh, Ngân Nguyên, Minh Khuê, Minh Quân Cái Bè, Tiền Giang 100.000
182 Thái Hiền, Thái Hiển P2, TP Vĩnh Long 100.000
183 Trinh Nguyen Thi Bang   200.000
184 Bạn xem đài   200.000
185 Mười Tuấn P9, Tp Vĩnh Long 100.000
186 Hải Triều, Bạch Yến Cà Mau 500.000
187 Chú Trương Hữu Trí Trần Phú, P4, TPVL 100.000
188 Nguyễn Thị Kiều Loan 54/13D Mậu Thân, P3, TPVL 100.000
189 Khả Vy P1, Tp Vĩnh Long 50.000
190 Bạn xem đài P2, Tp Vĩnh Long 200.000
191 Bà Hà Thị Năm Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
192 Bà Diệu Đức Tân An Luông, Vũng Liêm 50.000
193 Anh Hùng P1, Tp Vĩnh Long 50.000
194 Phòng răng Việt Thanh Trung Hiếu, Vũng Liêm 50.000
195 ĐTDĐ Thuận An K1, TT Cái Nhum, Mang Thít 50.000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *