STT

Họ và tên

Địa chỉ

Số tiền

145

Bạn xem đài

P3, TPVL

    50,000

146

Hải sản Thủy Linh

P1, TPVL

  100,000

147

GĐ Võ Thành Sơn + Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

  100,000

148

Tiệm vàng Tấn Giàu

Chợ Trà Quýt, Châu Thành, ST

  400,000

149

Bạn xem đài

P4, TPVL

  200,000

150

Bà Bảy

P4, TPVL

  100,000

151

Anh Trương Hữu Trí

Trần Phú, P4, TPVL

  100,000

152

B Hồ Thị Tư

P1, TPVL

  100,000

153

Bạn xem đài

P4, TPVL

  200,000

154

Lê Minh Quân

60B, Lưu Văn Liệt, P2, TPVL

  100,000

155

Bé Hữu Tài + Thanh Xuân

Bến phà chánh An, MT

  100,000

156

Nguyễn Thị Kim Dễ

Bưu điện văn hóa xã Thạnh Mỹ, Tân Phước, TG

    50,000

157

GĐ Võ Thành Sơn +

 Lê Ngọc Sương

Chợ Bến Tranh, Chợ Gạo , TG

  100,000

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *